Antoni Chojecki

Pseudonim
Ślepowron
Stopień wojskowy
chorąży
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1900 r., Dobre (pow. Mińsk Mazowiecki)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się Wojska Polskiego. Trafił do 5 pułku ułanów, uczestnicząc w bojach polsko-ukraińskich i w wojnie z bolszewikami. Za wykazane męstwo i odwagę, m.in. w słynnej szarży pod Zasławiem, Chojecki był odznaczony Krzyżem Walecznych a w okresie międzywojennym również Medalem Dziesięciolecia Niepodległości. Po zakończonej wojnie z bolszewikami zdecydował się na kontynuowanie zawodowej służby w Wojsku Polskim. Ukończył kurs podoficerski i od 1924 r. służył jako ogniomistrz zawodowy w 12 Dywizjonie Artylerii Konnej w Ostrołęce. Walczył we wrześniu 1939 r.

Od 1942 r. w Narodowych Siłach Zbrojnych. W 1945 r. był dowódcą I batalionu terenowego na Kurpiowszczyźnie (około 500 zaprzysiężonych w trzech kompaniach). Organizacja dowodzona przez „Ślepowrona” obejmował gminę Turośl, Zbójną oraz częściowo gm. Łyse. W celu lepszego zakamuflowania działalności konspiracyjnej w latach 1945-1946 był funkcjonariuszem MO w posterunku w Łysych. Był jednym z czołowych organizatorów akcji rozbrojeń posterunków milicyjnych, m.in w Turośli, Łysych i Czarni. Uczestniczył także osobiście w niektórych akcjach zbrojnych, m.in. 12 sierpnia 1945 r. w rozbrojeniu grupy kontyngentowej komunistycznego wojska w m. Gawrychy. Funkcję dowódcy I batalionu zachował po przejściu do NZW. Za działalność konspiracyjną Chojecki został awansowany do stopnia chorążego.

Przypadkowo zdekonspirowany, został aresztowany 1 czerwca 1946 r. Po ciężkim śledztwie w dniu 28 czerwca wraz z kilkunastoma żołnierzami NZW stanął przed Wydziałem Doraźnym Sądu Okręgowego w Łomży. Rozprawa odbywała się w Ostrołęce. Chorąży Antoni Chojecki wraz z siedmioma konspiratorami zostali skazani na karę śmierci. Oprócz „Ślepowrona” na śmierć skazano: Stanisława Bałdygę „Klona”, Eugeniusza Krupkę „Chlubę”, Stanisława Szymańskiego „Konwę”, Stanisława Lipińskiego „Lipę”, Stanisława Bojarskiego „Agresta”, Stanisława Siwika „Samolota”, Antoniego Szymańskiego „Ogroma”.

Z materiałów archiwalnych wynika, że wszyscy zostali straceni 2 lipca 1946 r. i pogrzebani w tajemnicy w nieznanym do dnia dzisiejszego miejscu. Warto wspomnieć, że odnośnie chor. „Ślepowrona” istniała także inna wersja jego śmierci. Miał on zostać zakatowany w trakcie przesłuchań przez oprawców z UB, nie chcąc ujawnić tajemnic organizacyjnych i wydać swoich podkomendnych. 11 listopada 2008 r. pośmiertnie Antoni Chojecki został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Polonia Restituta.

Więcej informacji

IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0182/65 t.1-6

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.