Piotr Burdyn

Pseudonim
Edward, Kabel, Mroźny, Poręba
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.05.1923, Rudawka gm. Sejwy, s. Antoniego i Anny z domu Winikajtys
Data i miejsce śmierci
09.04.1952
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Rolnik, kawaler. W lipcu 1942 aresztowany za udzielanie pomocy koledze zbiegłemu z przymusowych robót w Niemczech, sam został zesłany na przymusowe roboty na teren ówczesnych Prus Wschodnich. W lutym 1945 wcielony przymusowo do ACz, skąd zdezerterował. W styczniu 1946 był jednym ze świadków oskarżenia w sprawie, którą na zlecenie Komendanta Obwodu kpt. Malesińskiego przeprowadzono przeciwko grupie partyzantów dokonujących rabunków. Od kwietnia 1946 do ujawnienia w strukturach WiN (początkowo, jako członek siatki). Zatrzymany przez PUBP w Suwałkach 11.07.1946 i zwolniony 22.08.1946, po zadeklarowaniu współpracy (ps. operacyjny „Gil”) oraz wręczeniu przez rodzinę łapówki dwóm funkcjonariuszom. Zadeklarowanej współpracy nie podjął i powiadomił o werbunku swoich przełożonych w organizacji w związku z powyższym, jako ,,spalony” został przydzielony do nowopowstałego patrolu Józefa Milucia ps. Wróbel”. W lutym 1947, z rozkazu p.o. Prezesa Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN Józefa Grabowskiego ps. „Cyklon” „Mur” „Przytulski” ,,Szczyt” i Szefa Dywersji Kazimierza Ceckowskiego ps. „Wąż” „Węgorz”, wraz z Józefem Łukowskim ps. „Szczerbiec”, Janem Sadowskim ps. „Komar” i Bronisławem Nikścin ps. „Dąb” został oddelegowany na teren miasta Suwałki w celu stworzenia patrolu dywersyjnego i siatki wywiadowczej. Nie chcąc się ujawniać, dołączył do patrolu Kazimierza Bartnika „Młotka”. Ujawnił się dopiero na wyraźny rozkaz dowództwa w Suwałkach, w dniu 29.04.1947. W lipcu 1947, poszukiwany jako domniemany uczestnik napadu rabunkowego (ofiarą miała paść „zasłużona” dla komunistów rodzina Bielawskich z miejscowości Michnowce gm. Krasnopol pow. Suwałki), wyjechał na Śląsk, do Świętochłowic, gdzie podjął pracę w hucie „Zygmunt”. W marcu 1948 wstąpił do PPR. Zatrzymany 01.06.1948 w miejscu pracy. Po około trzech tygodniach zbiegł podczas konwoju z Suwałk do Białegostoku (konwojujący go oficer PUBP Suwałki Eugeniusz Kępka był wg. dokumentów UBP pijany) i zaczął się ukrywać. We wrześniu 1948 nawiązał kontakt z ukrywającym się żołnierzem litewskiego podziemia niepodległościowego Alfonsem Mielkusem ps. ,,Milko”. W lesie krasnopolskim, nieopodal wsi Teklinowo zbudowali schron, w którym zamierzali przezimować. Na skutek doniesienia gajowego (informator ,,Dzik”) UB i KBW 16.11.1948 przeprowadziły obławę wykrywając schron partyzantów. Burdyn zdołał się przebić i zbiec, a biegnący za nim wolniej Mielkus (niósł ze sobą przenośny warsztat szewski) został czterokrotnie postrzelony w plecy, na skutek czego zmarł. W styczniu 1949 nawiązał kontakt z UB w Suwałkach, z którym podjął zerwaną współpracę. W dniu 01.05.1949, gdy jego mocodawcy nakazali mu zastrzelić, bądź doprowadzić do aresztowania Jana Sadowskiego ps. „Blady”, nawiązał kontakt z tym ostatnim i ostatecznie przerwał działalność na rzecz UB. Razem z Sadowskim dowodził oddziałem działającym w latach 1949 – 52 w pow. Augustów, Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Suwałki, Węgorzewo. Zginął śmiercią samobójczą, rozrywając się granatem w dniu 10.04.1952 w mieszkaniu Stanisławy Milewskiej w we wsi Wysoki Most gm. Giby pow. Suwałki, osaczony przez grupę operacyjną UB i KBW. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 15.03.2018 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Bartłomiej Rychlewski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.