Edward Bukowski

Pseudonim
Mruk, Gruby, Cichy, Budzik
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
04.05.1923, Biedaczka (pow. Lubartów), s. Jana i Zofii
Data i miejsce śmierci
12.01.1954, Lublin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W okresie okupacji niemieckiej służył w oddziale BCh Jana Flisiaka „Chłopickiego”. W sierpniu 1944 powołany do służby w (L)WP, skąd zdezerterował we wrześniu i dołączył do AK. W 1945 ujawnił się i został ponownie wcielony do wojska, skąd zdezerterował w październiku. Wiosną 1946 dołączył do oddziału Kazimierza Woźniaka „Szatana” z Obwodu WiN Lubartów, następnie przydzielony do oddziału kpt. Stanisława Łukasika „Rysia”. Wiosną 1948 dołączył do oddziału WiN ppor. Mieczysława Pruszkiewicza „Kędziorka”, latem 1949 przeszedł do grupy Edwarda Kalickiego „Małego”. 10.06.1951 ciężko ranny podczas obławy, aresztowany. Wyrokiem WSR w Lublinie z 05.06.1953 skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Był ostatnim więźniem straconym na Zamku w Lublinie.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.