Irena Jadwiga Bukowska

Pseudonim
Irys, Róża
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.01.1921, Warszawa
Data i miejsce śmierci
13.02.1997
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Cmentarz powązkowski w Warszawie
Przebieg służby

Z domu Chełmicka. Po lituanizacji szkolnictwa w Wilnie w 1939 opuściła gimnazjum, kontynuując naukę na kompletach. Przystąpiła do do konspiracji ZWZ-AK. Spośród zastępu harcerek zorganizowała grupę łączniczek komendy Okręgu Wileńskiego. Zajmowała się służbą łączności i kolportażem, wywiadem legalizacyjnym, gromadzeniem leków i reglamentowanych materiałów. Po akcji “Ostra Brama” wraz z przyszłym mężem Edmundem Bukowskim “Zbyszkiem” skierowana do Warszawy jako bezpośrednio zagrożeni obławą sowiecką. Od października 1944 organizowała bazę do działania i kontakty Okręgu Wileńskiego, następnie Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK, przyjmując napływających Wilnian i pośrednicząc w legalizacji oraz łączności ze sztabem, którego członkiem był mąż. Aresztowana w ramach tzw. akcji “X” w 1948 wraz z siostrami (Kaliną Chełmicką i Hanną Różą Pieślak; wszystkie skazane na 15 lat oraz utratę praw obywatelskich na 5) pozostawiła 10-miesięcznego syna. Po ciężkim śledztwie więziona w Fordonie/Bydgoszczy, Inowrocławiu (więzienie izolacyjne) i Grudziądzu, zwolniona w grudniu 1956. Inwigilowana do lat 90-tych. Współzałożycielka Koła “Fordonianek”, członkini redakcji pisma środowiskowego NIKE, opiekunka symbolicznego krzyża ma cmentarzu służewskim w Warszawie. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007.

Więcej informacji

P. Niwiński, Okręg Wileński Armii Krajowej w latach 1944-48, 2014
B. Otwinowska – red., Zawołać po imieniu, t.1, 1999
K. Rajski, Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, 2014

Autor wpisu
Krzysztof Bukowski (syn)

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.