Władysław Bryk

Pseudonim
Brzask
Stopień wojskowy
starszy strzelec
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
25.09.1923, Stanisłówka (pow. Żółkiew)
Data i miejsce śmierci
18.03.2008, Nysa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NIE, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W listopadzie 1943 wstąpił do oddziału AK stacjonującego w rejonie Lwów-Północ. Przydzielony do 1 kompanii 19 Pułku Piechoty AK. Broniąc mieszkańców Stanisłówki (pod rozkazami Onufrego Kuźniara ps. “Popiel”) przed bandami OUN-UPA, jego kompania stoczyła 19.04.1944 zwycięską potyczkę z trzema sotniami UPA. Po ewakuacji mieszkańców Stanisłówki do powiatowego miasta Żółkiew i dalej na tzw. Ziemie Odzyskane, otrzymał rozkaz dołączenia do obrony Kościejowej. Po wkroczeniu Sowietów zostaje łącznikiem dowódcy obrony Kościejowa – Aleksandra Kasaraby “Kamieniem” z dowódcą zgrupowania kompanii D-14 “Warta” na Rzeszowszczyźnie – Draganem Sotirovićem “Drażą”. Aresztowany przez NKWD i przekazany w ręce tzw. Informacji Wojskowej, która z braku dowodów wysyła go do (L)WP. Decyduje się na ucieczkę i pod zmienionym nazwiskiem (Kisielewski) wyrusza na Opolszczyznę w poszukiwaniu “Kamienia” i swojej rodziny. Końcem lipca 1945 odnajduje dowódcę w Suchej Psinie, pow. Głubczyce. Tam też wykonuje zadania bojowe w szeregach Zrzeszenia WiN do grudnia 1945. Znajdował się na liście proskrypcyjnej członków WiN, sporządzonej przez zdrajcę i konfidenta UB. Konfident znał go tylko z pseudonimu. Nigdy nie ujawnił swojej podziemnej działalności.

Więcej informacji
Autor wpisu
Marcin Kruszyński

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.