Jan Boguszewski

Pseudonim
Bitny
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1914,w Żerach Bystrych (gm. Grodzisk, pow. Bielsk Podlaski)
Data i miejsce śmierci
16 lutego 1946, Gajrowskie
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Absolwent gimnazjum. Przedwojenny podoficer marynarki wojennej. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach Flotylli Pińskiej, m.in. walczył z sowieckimi oddziałami po 17 września. W konspiracji od 1940, na przełomie 1942 i 1943 zaprzysiężony w NSZ.
W latach 1941-1943, prawdopodobnie za wiedzą i zgodą konspiracyjnych przełożonych, był komendantem posterunku żandarmerii w Grodzisku. Zdekonspirowany przez Niemców, został zmuszony do ukrywania się. Od wiosny 1945 w NZW. Absolwent konspiracyjnej szkoły podchorążych utworzonej przy Komendzie Powiatu NZW Bielsk Podlaski. Otrzymał stopień plutonowego podchorążego. Był dowódcą drużyny w oddziale por. Zbigniewa Zalewskiego ps. „Orłowski”. Ranny w bitwie z NKWD pod Bodakami w dniu 17 maja 1945, gdzie wyróżnił się odwagą oraz inicjatywą. W sierpniu 1945, po wyjeździe z terenu por. Augustyna Dobrowolskiego ps. „Kruk”, przejął dowództwo nad oddziałem. Jesienią 1945 został dowódcą PAS na powiat bielski. Na przełomie listopada i grudnia oddział „Bitnego” wszedł w skład 3. Wileńskiej Brygady NZW. Sam „Bitny” został wyznaczony do szkolenia żołnierzy. Uczestniczył w większości akcji Brygady. Zginął w bitwie z NKWD w dniu 16 lutego 1946 r. w Gajrowskich niedaleko Orłowa. W sierpniu 1945 rozkazem Komendy Głównej NZW został odznaczony Krzyżem Walecznych. 2 stycznia 1946 Komenda Okręgu Białostockiego awansowała go do stopnia podporucznika.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.