Stanisław Bogdanowicz

Pseudonim
Tomasz, Tomek, Ton, Tom
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
12.11.1922, s. Stanisława i Katarzyny
Data i miejsce śmierci
1999
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Używał także nazwisk: Toczeyski, Prażmowski. Wykształcenie średnie. Od 1941 żołnierz ZWZ-AK, łącznik, dowódca drużyny, dowódca plutonu. Od sierpnia 1944 do września 1945 dowódcaca oddziału KD-121 w Obwodzie AK Biała Podlaska. Na rozkaz swego dowódcy z Obwodu AK Biała Podlaska we wrześniu 1945 przybył do Międzyrzecza i utworzył PZW Obwód „Maria”, pierwszy komendant PZW – Obwód „Maria”. W grudniu 1945 wyjechał do Gdańska. Aresztowany 26.03.1946 wspólnie z innymi. Skazany 28.05.1947 przez WSR w Gdańsku na podstawie art. 86 § 2 kkWP na 10 lat więzienia (aresztowany i sądzony w Gdańsku, za napad na pociąg na linii Bydgoszcz-Gdańsk). 09.04.1948 przeniesiony z Gdańska do CW Wronki, 30.03.1954 przeniesienie do więzienia Wrocław II. Potem mieszkał w Sopocie.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.