Michał Bodnar

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
03.11.1925, Chotyniec pow. Jarosław, s. Teodora i Anny z d. Patron
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Wiśniewo gm. Banie Mazurskie pow. Węgorzewo. Ukrainiec, rolnik (7 ha), żonaty z Eufrozyną, ojciec 2 dzieci (4 lata, 1,5 roku), 3 klasy szkoły powszechnej. W 1947, w ramach akcji „Wisła”, przesiedlony przymusowo. W lutym 1950 do jego zabudowań przyjechali saniami partyzanci z patrolu Jana Sadowskiego. Konie wstawiono do stajni, partyzanci nocowali w mieszkaniu. Rano żona Bodnara podała im jajecznicę a na obiad kartofle z kapustą, za co otrzymała od „Bladego” pieniądze. Następnie na prośbę „Bladego” Bodnar kupił od swojego teścia (była niedziela i sklep był zamknięty) litr wódki, którą wypił razem z partyzantami. Następnie grał z „Bladym” w warcaby i opowiadał mu o walkach UPA w okolicy, w której niegdyś mieszkał, a pozostali słuchali radia. Wieczorem partyzanci odeszli. Drugi raz przybyli do niego w początkach czerwca i znów kwaterowali ok. 2 dni. Zatrzymany i aresztowany 11.04.1952. W śledztwie mimo tortur (bicie kablem w pięty) nie przyznawał się do kontaktów z partyzantami, do czasu konfrontacji z Mieczysławem Dudanowiczem ps. „Pomidor”. Wyrokiem WSR w Olsztynie (Sr 143/52) skazany 23.07.1952 na 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok postanowieniem NSW w Warszawie z 29.11.1952 został uchylony (Prezes NSW w Warszawie w drodze wniosku rewizyjnego wydanego w trybie nadzoru zaskarżył prawomocny wyrok sądu z 23.07.1952) i sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia. Wyrokiem WSR w Olsztynie (Sr 303/52) skazany 28.01.1953 na 8 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Barczewie, Olsztynie, Nowogardzie oraz OPW w Knurowie i Jaroszowie. Zwolniony warunkowo 11.04.1955.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.