Edward Roman Bielaszewski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
21.10.1938, Grudziądz, s. Józefa i Stanisławy
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Oddział Partyzancki Ziemi Pomorskiej
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Członek nielegalnej organizacji młodzieżowej Oddział Partyzancki Ziemi Pomorskiej działającej na terenie Grudziądza od jesieni 1952 do kwietnia 1953. Aresztowany, wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 17.10.1953 uznany winnym m.in. tego, iż “działając z rozeznaniem” brał udział w zebraniach, na których omawiano “różnego rodzaju przestępstwa, a między innymi przestępstwa polegające na rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego (…)” i skazany na umieszczenie w Zakładzie Poprawczym. Internowany, umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie od 13.05.1982 do 15.06.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż “prowadzi nielegalną działalność w postaci powielania i kolportowania wydawnictw bezdebitowych”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw. 06.06.1986 wyrokiem Kolegium I instancji ukarany 30 tys. zł grzywny z zamianą na 60 dni aresztu zastępczego w razie nieuiszczenia w terminie. 24.07.1986 Kolegium przy Wojewodzie Wałbrzyskim utrzymało w mocy rozstrzygnięcie Kolegium I instancji.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.