Karol Białek

Pseudonim
Wilk, Kruk
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.09.1914, Tuszyma, s. Jana i Marii
Data i miejsce śmierci
23.11.1982, Tuszyma
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN
Miejsce pochówku
Przecław
Przebieg służby

W czasie wojny obronnej w 1939 był żołnierzem KOP na Kresach Wschodnich. W trakcie walk został postrzelony w nogę i trafił do niewoli sowieckiej, z której udało mu się uciec. Trafił do niewoli niemieckiej. Umieszczony przez Niemców w tymczasowym obozie jenieckim pod Krakowem, dokonał ponownej ucieczki z niewoli. W 1942 wstąpił do AK zostając żołnierzem w zgrupowania AK „Pobudka”. W czasie okupacji niemieckiej uczestniczył m. in. w działaniach wywiadowczych AK na rzecz rozpoznania testów niemieckich tajnych broni rakiet V1 i V2 na poligonie w Bliźnie. Od listopada 1944 ukrywał się przed aresztowaniem. Zmuszony do ponownej konspiracji działał w oddziale Aleksandra Rusina ps. „Rusal” zostając jego zastępca. Późnym latem 1946 dołączył wraz z całym oddziałem do zgrupowania WiN pod dowództwem mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. ”Zapora”. Ujawnił się 13.03.1947. Został aresztowany przez UB Rzeszów w lipcu 1950, przechodząc ciężkie śledztwo. Był często nachodzony przez służby UB. Przez cały okres trwania PRL-u prześladowany przez komunistyczne służby. Prowadził małe gospodarstwo rolne z którego trudno było wyżyć. Nie mógł podjąć żadnej pracy zarobkowej. Ukrywając się wcześniej stracił zdrowie, ciężko chorował na płuca. Nie miał ubezpieczenia więc leczył się prywatnie w czym pomagał mu szwagier Antoni z Kanady przysyłając drogie leki. W 1960 zwerbował go do pracy kolega z AK Piotr Duszkiewicz na budowę Elektrowni Turów w Turoszowie, gdzie pracował do renty.

Więcej informacji

M. Huchla, Żołnierze i kombatanci Zrzeszenia WiN, 2008

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Lidia Gryglak

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.