Henryk Bazydło

Pseudonim
Tygrys
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.06.1915, Waszki, s. Floriana i Stanisławy
Data i miejsce śmierci
03.03.1947
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Kolno (nowy cmentarz, grób rodzinny)
Przebieg służby

W okresie okupacji niemieckiej wstąpił do NSZ. Szef Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu NSZ krypt. XIII w okresie kwiecień 1945-czerwiec 1945 W czerwcu 1945 mianowany zastępcą dowódcy IV plutonu II Kompanii I Batalionu XV Okręgu. W lipcu 1946 awansował do stopnia sierżanta, zastępca dowódcy I Batalionu XV Okręgu pozostając pod rozkazami „Roga”, działał na terenie pow. Kolno. W czasie amnestii z 1947 nie ujawnił się i w czerwcu 1947 podczas organizowania zgrupowania „Roga” został jej członkiem. 03.03.1948 przebywając wraz z grupą we wsi Szablaki przez nieostrożne obchodzenie się z bronią postrzelił się śmiertelnie (wg innych akt zmarł 03.03.1947).

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Halina Misierewicz z domu Bazydło (siostra)

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.