Henryk Barcik

Pseudonim
Cygan
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
01.03.1928
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
GO AK „Błyskawica” i „Huragan”
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zam. Maków Podhalański/Sucha Beskidzka. W czasie okupacji pracował na gospodarstwie przy rodzicach. Po 1945 na krótko wyjechał
do pracy w Gdańsku, po czym wstąpił do SOK. Zwerbowany 25.04.1946 przez Mieczysława Zajdę ps. „Kmicic”. W oddziale M. Sobolewskiego ps. „Prut”, później Stanisława Marka ps. „Orlicz”. Brał udział w akcjach: maj 1946 Sucha Beskidzka pod dowództwem „Pruta” rozbrojenie posterunku MO, gdzie zarekwirowano płaszcze wojskowe, aparat radiowy, 13 szt. broni, w tym 2 PPSze, 1 berkman, reszta kbk, stacja kolejowa Sucha Beskidzka, rozbrojenie placówki SOK, placówki UB: motocykl, 1 karabin maszynowy i koce, szwalnia Maków Podhalański: 350 mundurów WP, 200 kompletów bielizny. W oddziale do 31.06.1946, zwolnił się z oddziału po namowach ojca – działacza PPR, w lipcu wyjechał na zachód do Podjuch (Szczecin), gdzie był pracownikiem kolejowym. Ujawnił się 22.02.1947.

Więcej informacji

Z. Kalinowski, Ryngraf z gałązkami jedliny. Słownik biograficzny podziemia niepodległościowego w Beskidzie Makowskim 1945-1956, 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.