Edmund Baranek

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
12.03.1928, Sieroszowice (pow. Ostrów Wlkp.), s. Antoniego i Bronisławy
Data i miejsce śmierci
28.07.1946, Kalisz
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Na przełomie 1945/1946 członek oddziału Stanisława Spaleniaka – wg UB miał brać udział w akcjach na Urząd Gminy w Rajsku, na wartownię SOK w Radlińczycach, na posterunek MO w Koźminku. Aresztowany 15.01.1946 przez PUBP w Kaliszu, sądzony przez WSR w Poznaniu (przew. F. Szeliński, ławnicy z 11 pp: ppor. Stanisław Teodorowicz, ppor. Stanisław Grabarczyk, osk. Max Auster) na sesji wyjazdowej w Kaliszu. 15.06.1946 r. skazany na karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 28 VII 1946 r. o godz. 6.30 w więzieniu w Kaliszu (d-ca plut. egzek. – sierż. Nowicki, w obecności: prok. Jana Kałuby, lek. Michała Sztajnera, ks. Franciszka Barańskiego – kapelana 11 pp).

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.