Danuta Bańkowska

Pseudonim
Danuta, Duda
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.06.1915, Andropów (pow. Kobryń)
Data i miejsce śmierci
2003
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Ukończyła Szkołę Gówną Handlową w Warszawie. W latach 1940–1941 działała w kobiecych grupach „Małego Sabotażu” jako inspektor Okręgu Warszawa Śródmieście. W latach 1942–1944 w Kobryniu wydawała „Wiadomości Radiowe” dla obwodu AK Kobryń. W 1945 ponownie przyjechała do Warszawy, gdzie pełniła funkcje łączniczki Centralnego Obszaru DSZ. Działała również w kolportażu Obszaru Centralnego, następnie jako łączniczka i kolporterka komórki wywiadowczej WiN krypt. „Stocznia”. Została aresztowana 14.11.1946 we Wrocławiu i przewieziona do Warszawy. Wyrokiem WSR skazana na 10 lat więzienia. Karę odbywała w więzieniach w Inowrocławiu i Fordonie. Zwolniona 20.06.1955, zamieszkała w Warszawie podejmując pracę w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W październiku 1970 została ponownie aresztowana pod zarzutem przekazywania informacji do Radia Wolna Europa. Zwolniona w 1971, sprawę umorzono.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.