Henryk Bagiński

Pseudonim
Grad
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
30-12-1912, Topczewo, s. Jana i Stefanii
Data i miejsce śmierci
04.06.1949, Białystok
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od sierpnia 1944 do kwietnia 1945 w NSZ. Od maja 1945 w NZW na terenie powiatu ostrowskiego i łomżyńskiego w oddziale Henryka Jastrzębskiego “Zbycha”. Aresztowany 01.07.1948, osadzony w areszcie WUBP w Białymstoku. 10.08.1948 przeniesiony do Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Śledztwo prowadził Referat III PUBP w Łomży wspólnie z wydziałem III WUBP w Białymstoku. Śledztwo zakończono 29.09.1948 wniesieniem aktu oskarżenia. Oskarżony o to że: „od chwili wyzwolenia (…) na terenie województwa białostockiego był czynnym członkiem NZW usiłującego przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”, poprzez udział w zabójstwach osób cywilnych (stał na warcie) i przechowywanie broni i amunicji. 04.02.1949 skazany przez WSR w Białymstoku na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. NSW w Warszawie postanowieniem z 17.05.1949 nie uwzględnił skargi rewizyjnej. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok przez rozstrzelanie wykonano 04.06.1949 o godz. 18:40 w więzieniu w Białymstoku.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.