Stanisław Augustynowicz

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
22.01.1906, Warszawa, s. Tomasza i Walerii
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz AK, do której wstąpił na terenie Lublina w 1942, pełnił funkcję “skrzynki kontaktowej”. 14.11.1944 w księgarni w Lublinie należącej do Stanisława Augustynowicza dokonano rewizji, podczas której znaleziono powielacz, materiały drukarskie i ulotki. Aresztowany i osadzony w Więzieniu na Zamku w Lublinie. 30.01.1945 sporządzono akt oskarżenia, w którym zarzucano mu przynależność do AK (pełnił funkcję łącznika), przechowywanie powielacza i innych materiałów drukarskich, ulotek “o treści mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego”, wydawanych i redagowanych przez AK, a także o udostępnianiu swojego mieszkania w Lublinie innemu członkowi AK oraz kontaktowanie się z aktywnymi członkami tej organizacji. 06.02.1945 wyrokiem WSG w Lublinie skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na zawsze oraz przepadek całego mienia (wyrok ogłoszono jako ostateczny i niepodlegający zaskarżeniu). 19.02.1945 zbiegł z więzienia i ukrywał się ukrywał się posługując się personaliami “Bolesław Zamecki”. W związku z tym 19.11.1948, na mocy postanowienia WSO w Lublinie, rozesłano za nim listy gończe. 24.11.1951 ponownie aresztowany na podstawie postanowienia NPW, osadzony w Więzieniu Nr I w Warszawie na Mokotowie. 21.12.1951 zwolniony – postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.