Dionizy Józef Atłasik

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
29.03.1931, Częstochowa, s. Leona i Michaliny
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Młodzieżowa Organizacja Podziemna
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zatrzymany 24.09.1949 przez WOP w Dobrej pow. Szczecin jako podejrzany o zamiar nielegalnego przekroczenia granicy do Niemiec. Wyrokiem SO w Szczecinie z 13.02.1950 r. (sygn. akt II K 36/50) skazany na rok pozbawienia wolności. Po wyjściu na wolność założyciel i dowódca nielegalnej organizacji “Młodzieżowa Organizacja Podziemna” działającej na terenie pow. Złotoryja w latach 1950-1951. Celem organizacji miała być “zmiana przemocą ustroju demokratycznego Państwa Polskiego drogą napadów rabunkowych na instytucje państwowe i spółdzielcze”. Aresztowany 9.01.1951 przez PUBP Złotoryja. Wyrokiem WSR we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Jaworze 10.07.1951 skazany na 6 lat więzienia za udział w “związku przestępczym” mającym na celu “dokonywanie napadów rabunkowych na instytucje państwowe i społeczne”. Postanowieniem NSW w Warszawie z 24.08.1951 r. karę złagodzono do 3 lat więzienia. Karę odbywał w ZK Jaworze. W listopadzie 1963 w Częstochowie wysyłał listy na adres “Głosu Ameryki” i w ten sposób “usiłował rozpowszechnić fałszywe wiadomości o sytuacji politycznej i gospodarczej PRL (…) czym mógł wyrządzić szkodę interesom państwa oraz obniżyć powagę jego naczelnych organów”. Postępowanie prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Katowicach (sygn. akt II Ds.157/63). Wyrokiem Sądu Powiatowego w Częstochowie z 21.04.1964 (sygn. akt V Kp 462/64) skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na cztery lata.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.