Władysław Andryka

Pseudonim
Burza
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.09.1928, Milejów, s. Stanisława i Franciszki
Data i miejsce śmierci
16.08.1950, Gorzów Wlkp.
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Młode Pokolenie Walczy
Miejsce pochówku
Przebieg służby

08.08.1947 skazany przez WSO w Warszawie (III 1 Kd-189/47) na 4 lata więzienia i utratę praw publicznych na okres 3 lat za przynależność do organizacji podziemnej. Po zastosowaniu amnestii karę złagodzono do 2 lat pozbawienia wolności. Dowódca organizacji “Młode Pokolenie Walczy” działającej od stycznia 1950 na terenie Gdańska i Gorzowa, której celem była walka z ustrojem Polski Ludowej poprzez propagandę antykomunistyczną i walkę zbrojną. Członkowie grupy przybyli do Gorzowa 17.05.1950. 30.05.1950 MO w Gorzowie uzyskało informację o istnieniu organizacji. W związku z tym poddano obserwacji operacyjnej mieszkanie Władysława Andryki. W sierpniu 1950 Wydz. III PUBP w Gorzowie postanowił o likwidacji grupy, w wyniku której jej dowódca został zastrzelony w kinie “Capitol” w Gorzowie przez funkcjonariusza PUBP w Gorzowie, a pozostali członkowie aresztowani.

 

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.