Lucjan Andruszkiewicz

Pseudonim
Powstaniec
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
25.07.1924 lub 02.08.1925, Klonorejść gm. Jeleniewo, s. Kazimierza i Barbary
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AKO, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz AK, AKO i WiN. Wiosną 1946 dołączył do patrolu Romualda Zabłockiego ps. “Alibaba”, “Błotnik”. Po rozwiązaniu patrolu przeszedł do grupy Kazimierza Bartnika ps. “Młotek”. Ujawnił się w Suwałkach, 29.04.1947. W 1950 zmuszony do współpracy z PUBP w Suwałkach (ps. operacyjny “Ordon”). Aresztowany w czerwcu 1950 za udzielanie mylnych informacji i odmowę dalszej współpracy (nie zgodził się na udział w kombinacji operacyjnej zakładającej jego przystąpienie do grupy Sadowskiego i Burdyna).

Rolnik, żonaty (ślub zawarł p. po wyjściu z więzienia) z Anielą Gryguć, jedno dziecko (Danuta), ukończył 6 klas szkoły powszechnej. Skazany wyrokiem WSR w Białymstoku 30.11.1950 na 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. SW w Białymstoku postanowieniem z dnia 09.06.1956 złagodził wyrok do 6 lat pozbawienia wolności oraz ograniczenie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych do 1 roku. Więzienie opuścił w 1954.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu Grupy Energa, Bartłomiej Rychlewski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.