Henryk Anaszewski

Pseudonim
Czarny, Barański
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
03.11.1923, Warszawa, s. Adama i Stanisławy
Data i miejsce śmierci
04.04.1986, Legionowo
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Legionowo
Przebieg służby

Członek organizacji Syndykalistów, żołnierz AK. Ujawnił się w PUBP Ełk 07.03.1947 jako dowódca drużyny AK na terenie Warszawy. Otrzymał zaświadczenie nr 06804. Zatrzymany 17.12.1948 jako podejrzany o nadużycia w ZKK Szczytno oraz wrogie ustosunkowanie do Polski Ludowej. Wojskowa Prokuratura PKP przy DOKPP Olsztyn wydała 20.12.1948 postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu w więzieniu karno-śledczym w Szczytnie. Sprawę 19.01.1949 przekazano do Wojskowej Prokuratury przy DOKP Olsztyn. Wyrokiem Wojskowego Sądu PKP w Warszawie na sesji wyjazdowej w Olsztynie 01.04.1949 uznany winnym m.in. tego, że 09.05.1948 w Olsztynie znieważył strażników SOK. Skazany na karę łączną 2 lat więzienia.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Jacek Anaszewski (wnuk)

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.