Adam Altmajer

Pseudonim
Jodła, Bystry, Długi, Burdian
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.03.1923, Zamość
Data i miejsce śmierci
02.04.1955, Florianów k. Zwolenia
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od wiosny 1943 żołnierz BCh, od czerwca 1944 żołnierz oddziału por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”. Od 02.11.1944 do marca 1946 przebywał w obozie w Borowiczach na Syberii, gdzie został zesłany. Do kraju powrócił 05.02.1946 i ponownie wstąpił do konspiracji. 08.05.1946 wziął udział w akcji oddziału WiN Romana Szczura „Urszuli” na więzienie w Zamościu. Od czerwca 1946 pomagał Stanisławowi Biziorowi „Eamowi” w zorganizowaniu drużyn żandarmerii lotnej WiN Obwodu Zamość. Od lipca 1946 dowódca drużyny ww. żandarmerii na terenie Zamościa. Ujawnił się 11.04.1947 w PUBP Zamość. W październiku 1949 zaczął się ukrywać przed UB w związku z zamiarem jego aresztowania. Żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK i członek oddziału Stanisława Pakosa „Wrzosa”. W kwietniu 1950 opuścił teren Lubelszczyzny i przebywał na Ziemiach Odzyskanych. Popełnił samobójstwo.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.