Torżewik-Rafałowska Irena

ps. „Paź”

Tyszka Stefan

ps. „Mściciel”

Truszkowski Jan

Truszkowski Antoni

ps. „Trawa”

Tworkowski Andrzej

Trypuz Mieczysław

ps. „Lot”

Trykoszko Mieczysław

ps. „Antoś”

Twarowski Adolf

ps. „Rejtan”, „Walek”, „Prawic”

Tarnowski Zachariasz

ps. „Kochanowski”, „Dziadek”, „Grek”, „Dnieprski”, „Słowian”, „Zachar”, „Zawisza”

Talma Marian

ps. „Grab”, sierżant