Miliszewski Stanisław

ps. „Kruk”

Miliszewski Henryk

ps. „Trybuna”

Milszewski Czesław

ps. „Sokół”

Milewski Władysław

ps. „Grom”

Milewski Wacław

ps. „Ptak”

Milewski Stefan

ps. „Kozak”

Milewski Stefan

ps. „Skowronek”

Milewski Stanisław

ps. „Brzoza”

Milewski Roman

Milewski Lucjan

ps. „Wilk”