Stanisław Abramowski

Pseudonim
Bury, Partyzancik
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
14.02.1922, Kałuszyn (pow. Mińsk Mazowiecki), s. Adama
Data i miejsce śmierci
30.07.1948, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, NZW
Miejsce pochówku
Kwatera "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie
Przebieg służby

W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Obwodu AK Mińsk Mazowiecki. Po wkroczeniu Sowietów wcielony do 15 pp (L)WP, skąd zdezerterował w 1945. W połowie 1946 wstąpił do WiN. Walczył w oddziale Janusza Kotowskiego „Mściciela” (OP „Pogoń”). 31.03.1947 ujawnił się. Od czerwca 1947 wznowił działalność konspiracyjną w grupie „Mściciela”. Po rozbiciu oddziału ukrywał się na własną rękę i dołączył do oddziału partyzanckiego rejonu NZW Mrozy zorganizowanego przez Zygmunta Jezierskiego „Orła”. 26.04.1948 ujęty przez funkcjonariuszy UB. 21.07.1948 wyrokiem WSR w Warszawie został skazany na karę śmierci.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.