Skoczylas Józef

Skikiewicz Wacław

ps. „Groźny”

Skibniewski NN

NN

ps. „Zaleśny”

Zacharczuk Józef

ps. „Sroka”

Wyżyliński Piotr

ps. „Wronecki”, „Olsza”, kapitan

Wyszomirska Kazimiera

NN

ps. „Wyrwa”

Wrześniewicz Edward

Wróbliński Jan

Wróblińska Janina

Wróblewski Bolesław

ps. „Wola”, „Wolski”, sierżant

Woźniak Wacław

Woźniak Mieczysław

Woźniak Józef

ps. „Iwan”

Woś Leszek

Woś Jan

ps. „Jerzy”, „Jarosz”, „Warta”

Woś Jan

Woś Franciszek

Woś Antoni

Wołowiec Tadeusz

Wołowiec Stanisław

ps. „Syn”

Wolsztynowicz Bożena

Wolniewicz Anna

Wolicki Wincenty

ps. „Wyrwas”