Jan Turowski

Pseudonim
Orlicz, Grunt, Dywan, Wezyr
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
21.01.1922, Dzierzno (woj. pomorskie)
Data i miejsce śmierci
14/15.01.1947, okolice Ostrowii Mazowieckiej
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Cmentarz w Andrzejewie (pow. Ostrów Mazowiecka)
Przebieg służby

Od 1943 żołnierz NOW na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka. Do czerwca 1945 zastępca inspektora Obwodu o krypt. “Bug”. W okresie lipiec-sierpień 1945 szef wywiadu NOW na powiat Ostrów Mazowiecka. Po powstaniu NZW od końca sierpnia do października 1945 szef wyszkolenia wojskowego przy KP “Olkusz” (Ostrów Mazowiecka) NZW. Późną jesienią twórca powiatowego oddziału PAS o krypt. “Fala”, jak również pionu zbrojnego organizacji. Rozkazem Komendanta Okręgu Białostockiego mianowany Komendantem Powiatu Ostrów Maz. NZW 01.04.1946. Aresztowany 26.10 1946 przez grupę operacyjną UB kwaterze we wsi Załuski-Lipniewo. WSR w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ostrowii Mazowieckiej skazał go na karę śmierci 13.01.1947. Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie w nocy z 14/15 stycznia 1947 w lasach niedaleko Ostrowii Maz. (okolica miejscowości Rogóźnia). W miejscu kaźni “Orlicza” oraz innych rozstrzelanych znajduje się dziś pamiątkowy Krzyż. Jego szczątki spoczęły w grobowcu rodziny Zawistowskich na cmentarzu w Andrzejewie.

Więcej informacji

Robert Radzik, Z otchłani niepamięci, 2017

Autor wpisu
Robert Radzik

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.