Bolesław Skaradziński

Pseudonim
Sterna
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1913, Wnory–Wandy (ówczesna gm. Kobylin, pow. Wysokie Mazowieckie)
Data i miejsce śmierci
22 lica 1996, Nowy Jork
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Cmentarz w Kobylinie
Przebieg służby

Konspiracyjne nazwisko: Kazimierz Sienkiewicz. Po maturze, w latach 1936-1937 odbył służbę wojskową w 82 pp w Brześciu zakończoną stopniem plutonowego podchorążego. Do wybuchu wojny ukończył dwa lata studiów na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zmobilizowany do wojska, wziął udział w kampanii wrześniowej, m.in. podczas obrony Warszawy. W konspiracji od jesieni 1940, początkowo w ZWZ-AK, następnie w Narodowej Organizacji Wojskowej. 10 lutego 1944 mianowany Komendantem Powiatu Bielsk Podlaski NOW (krypt. „Biały”) oraz awansowany do stopnia podporucznika („Rozkaz Komendy Okręgu z dn. 15 lutego 1944 r.”). Jesienią 1944 został aresztowany pod fałszywym nazwiskiem przez Sowietów i wywieziony do Stalinogorska, gdzie więziony był do jesieni 1945. Po powrocie w rodzinne strony nawiązał kontakt z podziemiem. Rozkazem Komendy Okręgu Białostockiego NZW z dnia 15 lutego 1946 mianowany Komendantem Powiatu Wysokie Mazowieckie (krypt. „Mazur”). Był zwolennikiem ujawnienia w ramach amnestii z lutego 1947. Ujawnił się 22 kwietnia 1947. Wyjechał do Warszawy i tam został aresztowany przez funkcjonariuszy UB w dniu 10 marca 1949. Po kilkumiesięcznym śledztwie, WSR w Białymstoku skazał Bolesława Skaradzińskiego na 6 lat więzienia. W 1966 wraz z rodziną opuścił PRL i wyjechał do USA. Zmarł 22 lica 1996 w Nowym Jorku, ale zgodnie z ostatnią wolą na zawsze spoczął w rodzinnym grobowcu w Kobylinie.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.