Jan Rylewicz

Pseudonim
Rygiel, Junak, Scyzoryk
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.06.1923, Kolonia Hopkie (pow. Tomaszów Lub.), s. Jana i Bronisławy
Data i miejsce śmierci
20.08.2015, Tomaszów Lubelski
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz w Tomaszowie Lubelskim
Przebieg służby

Od 14.02.1941 w ZWZ-AK. Brał udział w akcjach zbrojnych skierowanych przeciwko Niemcom i ukraińskim nacjonalistom w obronie ludności polskich wsi. Końcem 1943 wcielony do niemieckiej organizacji pomocniczych, z których w marcu 1944 zbiegł i związał się z AK w Podlodowie. Po wkroczeniu Sowietów wcielony do 18 pp w Przemyślu, skąd po kilku miesiącach zdezerterował. Został wkrótce aresztowany i skazany 19.02.1946 przez WSR w Lublinie na 3 lata więzienia za dezercję. Zwolniony na mocy amnestii w 1947 i zamieszkał w Kolonii Steniatyn w gm. Łaszczów. W styczniu 1950 nawiązał kontakt z por. Janem Leonowiczem “Burtą” oraz Janem Turzynieckim “Mogiłką”, współpracował z oddziałem. 17.02.1952 aresztowany przez UB. 23.08.1952 WSR w Lublinie skazał go na karę śmierci, 18.11.1952 zamienioną na 15 lat więzienia. 04.08.1956 zwolniony z więzienia.

Więcej informacji

I. Rębisz, Kara śmierci za pomoc Wyklętym. Jan Rylewicz “Rygiel”, “Junak”, “Scyzoryk” (1923-2015), w: Kwartalnik Wyklęci, nr 1(9)/2018

Autor wpisu
Ilona Rębisz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.