Ludwik Rogalski

Pseudonim
Szczepan, Kanciarz
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
14.08.1915, Zawalów
Data i miejsce śmierci
4.06.1951, Lublin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od początku 1941 do lipca 1944 dowódca komórki łączności podoficerskiej ZWZ-AK pomiędzy komendantem rejonu Skierbieszów Stanisławem Kleszczyńskim „Gniadoszem” a zastępcą dowódcy placówki Kotlice Tadeuszem Wyzimirskim „Siwkiem” a następnie drużynowym kompanii „Wiklina” Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. W konspiracji ukończył szkołę podoficerską i uzyskał stopień kaprala. Od września 1946 żołnierz WiN w rejonie Kotlice (Skierbieszów) „Niedźwiedź” dowodzonym przez Zygmunta Jaślikowskiego „Karego”, „Błyska”. Od końca sierpnia lub początku września 1948 członek II Inspektoratu Zamojskiego AK zaprzysiężony przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta”, dowódcę II rejonu Obwodu Zamość, obejmującego teren Koniuchy – Skierbieszów – Sitno – Kotlice. Został jego zastępcą. Do kwietnia 1950 dowódca I kompanii II rejonu inspektoratu, której terenem działania były: Kotlice, Kol. Kotlice, Dub, Kol. Dub i Kol. Zawalów. 07.04.1950 zatrzymany w Hrubieszowie przez UB. Wyrokiem WSR w Lublinie z 26.01.1951 r. skazany na karę śmierci. NSW w Warszawie postanowieniem z 30.04.1951 pozostawił bez rozpoznania skargę rewizyjną i utrzymał w mocy wyrok WSR w Lublinie. Wyrok wykonano w więzieniu.

Pośmiertnie z dniem 20.09.2020 awansowany do stopnia podporucznika. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21.07.2020 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (M.P. z 2020 r. poz. 847).

Więcej informacji
Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.