Józef Pyś

Pseudonim
Śmiały, Ostry
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
26.05.1926, Wólka Panieńska
Data i miejsce śmierci
18.02.1951, Zamość
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Krypta Bazyliki pw. św. Antoniego w Radecznicy
Przebieg służby

Od 1943 żołnierz oddziału AK Jana Turowskiego „Norberta” pod pseudonimem „Śmiały”. Po wkroczeniu Sowietów był członkiem oddziału AK Tadeusza Łagody „Barykady”. 08.05.1946 uwolniony z więzienia w Zamościu w akcji oddziału WiN Romana Szczura „Urszuli”, który opanował więzienie. Od maja 1946 do sierpnia 1946 żołnierz oddziału „Urszuli”. Prawdopodobnie w sierpniu 1946 wstąpił do WiN i podlegał rejonowi Łabunie dowodzonemu przez Stanisława Niemczuka „Grzegorza”. Następnie był członkiem drużyny lotnej żandarmerii WiN z rejonu Łabuń Obwodu Zamość. Od września 1946 wchodził w skład placówki WiN Sitno-Kotlice dowodzonej przez Józefa Włoszczuka „Czada”, „Pistoleta”. Rozkazem Mariana Pilarskiego „Jara” z 10.03.1947 został awansowany do stopnia kaprala rezerwy ze starszeństwem od 01.11.1946. Ujawnił się 11.04.1947 przed PUBP w Zamościu. Od początku maja 1947 poszukiwany przez UB zaczął się ukrywać i ponownie wstąpił do oddziału „Barykady”. Prawdopodobnie od marca 1948 był żołnierzem II Inspektoratu Zamojskiego AK i wchodził w skład I rejonu Kotlice dowodzonego przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta”. Był również członkiem oddziału lotnej żandarmerii. 18.02.1951 w Zamościu ciężko ranny w walce z MO. Zmarł w szpitalu. Postanowieniem Prezydenta RP z 19.06.2019 kpr. Józef Pyś został pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika.

Więcej informacji

B. Szyprowski, Jeden z niezłomnych – żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK Józef Pyś „Śmiały”, „Ostry”, „Zeszyty Historyczne WiN” 2017, nr 46.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.