Żurawski Celestyn

Żuberek Józef

ps. „Zenon”

Żmudziński Stanisław

ps. „Kamień”

Żelba Zbigniewa

NN

ps. „Żbik”

Żak Bolesław

NN

ps. „Zygmunt”

NN

ps. „Zygmunt”

Zygmaniak Franciszek

ps. „Modrak”

Zybała Skuła Helena

ps. „Sarna”