Olencki Józef

ps. „Długosz”

Labierowski Józef

ps. „Kociak”

Ruciński Jan

ps. „Sroczka”

Liszewski Alojzy

ps. „Psota”

Rydel Józef

ps. „Tygrys”

Orzepowski Alfons

ps. „Czerwonka”, „Lis”

Sarnowski Marcjan

ps. „Cichy”

Rakoczy Karol

ps. „Bystry”

Kuliński Zygfryd

ps. „Albin”

Konczyński Stanisław

ps. „Kunda”, „Stary”