Wolniewicz-Fonrobert Bożena

Woliński–Walicki Ignacy

ps. „Bolek”

Wojtkowiak Stefan

NN

ps. „Wiśnia”

Wilczyński Stefan

ps. „Matros”

Waszkiewicz Eugeniusz

ps. „Gienek”

Wasilewski Ignacy

Waraksa Jan

ps. „Stasior”, „Stach”, „Konar” lub „Komar”

Waraksa Donat

ps. „Danek”