Milewski Lucjan

ps. „Słowik”

Milewski Józef

ps. „Szpak”

Milewski Eugeniusz

ps. „Skowronek”

Mikulski Bolesław

ps. „Biały”

Mikucki Wacław

ps. „Mucha”

Mikucki Tomasz

Mikucki Jan

ps. „Belina”

Mikucki Bolesław

Mikucki Aleksander

Mikołajczyk Stanisław

ps. „Pieniek”