Zawistowska Salomea

ps. „Grażyna”

Kotowski Adam

ps. „Kłos”, „Kula”, ppor.

Kulasiński Piotr

ps. „Adam”, „Walter”, „Walka”, „Bicz”, ppor.

Zaremba Mieczysław

ps. „Łużyc”, plut. pchor.

Bonarowski Stanisław

ps. „Wicek”

Werpachowski Stefan

ps. „Maciek”, „Ryś”, chor.

Kotowski Piotr

ps. „Kniaź”, „Komar”

Piszczatowski Franciszek

ps. „Jur”

Wyszomirski Piotr

ps. „Biały”, „Groźny”

Janczak Stanisław

ps. „Czarny”, „Zawisza”, „Potrzeba”, „Krych”, „Gliwic”, ppor.