Metzger Krystyna

ps. „Feliks”, „Kamińska”, „Kamil”

Klukowski Tadeusz

ps. „Krzysztof”

Majewski Zdzisław

ps. „Michał”

Kowalczuk Tadeusz

ps. „Marek”