Kopaczewski Antoni

ps. „Lew”, podporucznik

Dekutowski Hieronim

ps. „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, major

Bednarski Hieronim

ps. „Nawrócony”, „Suchy”, „Minek”, starszy strzelec

Bernaciak Marian

ps. „Orlik”, major

Ciepliński Łukasz

ps. „Pług”, „Ludwik”, podpułkownik