Klocek Marian

ps. „George”

Mazurkiewicz Jan

ps. „Radosław”, pułkownik

Piotrowski Konstanty

ps. „Jastrząb”, „Zagłoba”, podporucznik

Woźniak Kazimierz

ps. „Szatan”, podporucznik

Szczepankiewicz Wilhelm

ps. „Drugak”, pułkownik

Zarembiński Kazimierz

ps. „Kłoda”, „Bożymir”, kapitan

Jarocki Franciszek

ps. „Jadźwing”, „Witeź”, major

Ciołek Stanisław

ps. „Lew”, plutonowy

Szymula Józef

ps. „Wulkan”, „Jordan”, major

Parzebucki Stanisław

ps. „Mars”, porucznik