Frankiewicz Z.

ps. „Woliński”, kapitan

Jaślikowski Zygmunt

ps. „Tadeusz Lwiński”, „Kary”, „Błysk”, podporucznik

Bruski Alojzy

ps. „Grab”

Ryczyński Franciszek

ps. „Atom”

NN

ps. „Lech”, pułkownik

Niepokólczycki Franciszek

ps. „Teodor”, „Halny”, „Żejmian”, pułkownik

Rachwałowa Stanisława

ps. „Herbert”, „Herburta”, „Zygmunt”

Bańkowska Danuta

ps. „Danuta”, „Duda”

Szaliłow Jan

ps. „Renek”, porucznik