Niezgódzki Bogdan Marian

ps. „Wiesław”

Leski Kazimierz

ps. „Dębor”, „Bradl”, „Kazik”

Rzewuski Andrzej

ps. „Abrek”, „Fok”, „Hańcza”, „Przemysław”, „Reja”, „Wojmir”, „Zagończyk”, podpułkownik

Mika Władysław

ps. „Korwin”, „Narcyz”, major

Bazylewska Halina

ps. „Tyczyńska”, „Celińska”, „Halina”

Baucz Zbigniew

ps. „Baryka”

Szczur Roman

ps. „Halina”, „Nadzieja”, „Urszula”, porucznik

Jasińska NN

Grzęska-Radziejewska Zofia

ps. „Ruda”

Gozdawa NN

porucznik