Heda Antoni

ps. „Szary”, generał

Oszast Janina

ps. „Jula”

Szczurek-Cergowski Jan

ps. „Sławbor”, „Grom”

Syga S.

ps. „Stefanowicz”, porucznik

Taraszkiewicz Edward

ps. „Żelazny”, podporucznik

Rożek Stanisław

ps. „Chmiel”, podporucznik

Bembiński Stefan

„Sokół”

Sobczak Marian

ps. „Mikołaj”, „Florianowicz”, porucznik

Piasecki Leon

ps. „Szczęsny”

Niezgódzki Józef