Wanda Piłat

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
17.08.1932, Coueron (Francja), c. Antoniego i Emilii zd. Bojarskiej
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od lipca 1944 do 1950 uczyła się w szkole podstawowej i zawodowej szkole rolniczej. Od 1950 do 15.12.1951 pracowała w Kasie Stefczyka w Werbkowicach. W lipcu 1950 złożyła przysięgę na ręce Henryka Kwaśniewskiego „Luxa” w Alojzowie i została łączniczką jego oddziału w II Inspektoracie Zamojskim Armii Krajowej. Utrzymywała łączność z członkami oddziału w: Gdeszynie, Hostynnym i Peresołowicach oraz prowadziła punkt łączności w Kasie Stefczyka w Werbkowicach. W związku z obławą KBW i UB na oddział “Luxa” w zabudowaniach jej rodziny w kol. Alojzów od dnia 15.12.1951 ukrywała się. W dniu 03.05.1952 ujawniła się w Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie. W dniu 14.06.1952 śledztwo przeciwko niej umorzono i powróciła do domu. w kol. Alojzów. Do 1956 nie mogła znaleźć zatrudnienia. Od 1956 do 1987 pracowała w GS „Samopomoc Chłopska” w Werbkowicach. W 1987 przeszła na emeryturę. Obecnie mieszka w Alojzowie.

Więcej informacji

B. Szyprowski, “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak..”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej, Warszawa 2021,
B. Szyprowski, Oddział Henryka Kwaśniewskiego “Luxa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK i jego ostatnia walka, “Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2021, nr 1, https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2021/6/bBartomiej_Szyprowski__Oddzia_Henryka_Kwasniewskiego_Luxa_z_II__Inspektoratu_Zamojskiego_AK_i_jego_ostatnia_walka.pdf

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.