Stanisław Pakos

Pseudonim
Komar, Gruby Heniek, Wrzos
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
09.12.1922, Łabuńki
Data i miejsce śmierci
20.12.1951, Kol. Bródek
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1943 żołnierz oddziału lotnego w rejonie I AK Łabunie pod dowództwem Jana Pazdry „Orła”. Następnie podlegał Janowi Turowskiemu „Norbertowi” i Wacławowi Wnukowskiemu „Kablowi”. W listopadzie 1945 zaprzysiężony w WiN przez Teofila Pilipczuka „Strzechę”. Pełnił funkcję zastępcy drużynowego na terenie Łabuń i podlegał „Sztrzesze”. Od września 1946 podlegał rejonowi Sitno-Kotlice dowodzonemu przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta”. Ujawnił się w PUBP w Zamościu 11.03.1947. Od 02.11.1947 ukrywał się, ponieważ tego dnia uciekł funkcjonariuszom MO likwidując milicjanta Czesława Woszczynę. Początkowo ukrywał się z Lucjanem Adamczykiem „Słomką”, a następnie wraz z Tadeuszem Łagodą „Barykadą”. Od 1948 poszukiwany listem gończym przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie. Dołączył do oddziału “Barykady”, a po śmierci Łagody 13.10.1949 został jego dowódcą. 26.10.1951 uciekł w trakcie przeszukania jego posesji przez żołnierzy 3. Brygady KBW i UB raniąc strz. Mariana Romaniuka. Zginął w walce z obławą UB i 3. Brygady KBW w Kol. Bródek, która otoczyła posesję, gdzie przebywał. W 2020 został awansowany do stopnia podporucznika. 21.07.2020 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji

B. Szyprowski, „Pobijem komunę na wieki…”. Do końca wytrwały. Plutonowy Stanisław Pakos „Wrzos”, „Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie” 2018, z. 16.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.