Zygmunt Paciejewski

Pseudonim
Zyndram, Luneta
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1916, Łuck
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Konspiracyjne nazwisko: Zygmunt Maciejewski. Absolwent liceum handlowego. W 1938 trafił w ramach służby wojskowej do 24 pp w Łucku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Walczył w 27 DP. Dostał się do niewoli niemieckiej pod koniec września i trafił do obozu jenieckiego. Po nieudanej próbie ucieczki wiosną 1940 został osadzony w obozie karnym, w którym przebywał do połowy 1941, a następnie wywieziony w głąb Prus Wschodnich. Wiosną 1943 uciekł wraz z trzema innymi jeńcami i dotarł wraz z nimi w okolice
Zambrowa. Latem 1943 wstąpił do NOW, gdzie wkrótce objął funkcję Szefa Oddziału Dywersyjnego. W kwietniu 1944 ukończył tajną Szkołę Podchorążych zorganizowaną przy Komendzie Powiatu „Łukasz” (powiat łomżyński) NOW. Został awansowany do stopnia sierżanta podchorążego. Uczestnik akcji zbrojnych w czasie okupacji niemieckiej oraz bitwy z Niemcami w Czerwonym Borze w dniu 23 czerwca 1944. W styczniu 1945 został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Sowietów. Zwolniony prawdopodobnie we wrześniu 1945, po przyjeździe włączył się na nowo do pracy konspiracyjnej. 10 listopada 1945 mianowany Komendantem Powiatu Wysokie Mazowieckie NZW (Rozkaz Komendy Okręgu „Chrobry” Nr. 1641). 12 grudnia „Rozkazem Nr. 1642” awansowany do stopnia podporucznika. W połowie lutego 1946 otrzymał urlop i wyjechał z terenu Podlasia. Zamieszkał w Toruniu. 11 lipca 1946 został aresztowany przez UB i przekazany do Białegostoku, gdzie przeszedł ciężkie śledztwo, po którym został skazany 22 listopada 1946 na 10 lat więzienia, z którego ostatecznie wyszedł 15 lipca 1951. Po wyjściu na wolność zamieszkał w Łodzi.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.