Henryk Malina

Pseudonim
Chmura
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
17.01.1929, Równe, s. Kazimierza i Józefy
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, GO AK „Błyskawica” i „Huragan”
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Zam. Kraków, szofer. Od września 1944 żołnierz AK oddziału „Żelbet-II” ppor. Artura Korbela ps. „Bicza” (okolice Bysiny). W 1945 w (L)WP, Szkoła Podchorążych w Zamościu, po 9 miesiącach zwolniony z wojska za przeszłość w AK. Ujawnił 15.10.1945 jako żołnierz AK nr ewidencyjny 2514. 03.03.1946 wraz z Romanem Maliną i Jerzym Turkiem chcieli znaleźć oddział leśny. Pomoc zaoferował sołtys wsi Stronie (pow. wadowicki) Władysław Studnicki. Będąc w umundurowaniu z bronią, nietrzeźwy interweniowali jako „chłopcy z AK” w sprawie zabawy organizowanej przez Wici, z której dochód miał dofinansować miejscową szkołę. Zabawę przerwano z powodu braku zawiadomienia MO i tym samym braku zgody. Podpuszczony pobił przebywającego tam poza służbą funkcjonariusza UB. W trakcie „spowodował przez nieostrożne obchodzenie się z automatem wystrzał, na skutek którego został ugodzony Władysław Kwartnik
(przypadkowa osoba, nauczyciel z Harbutowic), nieumyślnie spowodował śmierć człowieka”. Rannego Henryka sołtys kazał przewieźć do szpitala w Wadowicach. Za kontakty z „bandą” aresztowano Studnickiego, milicjanta MO ze Stryszawy Jana Stanowskiego, który nie oddał podejrzanych w ręce funkcjonariuszy UB przybyłych na miejsce. Spośród aresztowanych Henryk trafił do więzienia św. Michała w Krakowie, gdzie oczekiwał na proces. Uwolniony 18.08.1946, uciekł do oddziału „Błyskawica”. W październiku 1946 wraz z Tadeuszem Jasiołekiem „Admirał”, z którym siedział w więzieniu św. Michała i został uwolniony, „Tygrysicą”, Stanisławem Tippe ps. „Pliszka” oraz Józefem Preszem ps. „Słowik” z oddziału GO AK „Błyskawica” przeprowadzali akcję w Krakowie. W dniu 30.10.1946 po tej akcji na Wolańskiego zam. w Krakowie przy ul. Długiej, popełnił samobójstwo otoczony w mieszkaniu na ul. Dąbrówki 3 (Kraków Zabłocie).

Więcej informacji

Z. Kalinowski, Ryngraf z gałązkami jedliny. Słownik biograficzny podziemia niepodległościowego w Beskidzie Makowskim 1945-1956, 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.