Czesław Maleszewski

Pseudonim
Jaw, Szpak
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1910 r. w Jaworach (obecnie gm. Rutki, pow. zambrowski)
Data i miejsce śmierci
17 października 1946
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Przedwojenny podchorąży. Był działaczem Stronnictwa Narodowego. Uczestnik kampanii wrześniowej. Służbę konspiracyjną zaczął w organizacji Konfederacja Narodu, następnie przeszedł do NOW. W 1943 r. był współorganizatorem oddziału partyzanckiego NOW na terenie ówczesnego powiatu łomżyńskiego. Był tropiony przez gestapo i zmuszony do ukrywania się. W ramach represji w czerwcu 1943 r. Niemcy spalili jego zabudowania i zamordowali stryja. Po zajęciu Białostocczyzny prze armię sowiecką nie zaprzestał działalności konspiracyjnej. W NZW pełnił funkcję dowódcy II kompanii terenowej (gm. Zawady) do marca 1946 r. Jednocześnie w grudniu 1945 r. został dowódcą I batalionu NZW w powiecie Wysokie Mazowieckie. Został aresztowany przez UB 6 lipca 1946 r. i po kilkumiesięcznym śledztwie skazany na karę śmierci 7 października 1946 r. Wyrok wykonano 10 dni później. Zwłoki pochowano w nieznanym miejscu.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.