Stanisław Malesiński

Pseudonim
Lew
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.07.1906, Knyszyn, s. Jacentego i Jadwigi z Citkowskich
Data i miejsce śmierci
Czerwiec 1946, wieś Płociczno (gmina Bakałarzewo)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN
Miejsce pochówku
Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Podziemia na cmentarzu w Suwałkach
Przebieg służby

W latach 1928-1929 odbywał służbę wojskową w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej. Do rezerwy przeniesiony w stopniu plutonowego podchorążego rezerwy piechoty. W wyniku ćwiczeń wojskowych w styczniu 1933 zostaje awansowany do stopnia podporucznika, a w 1937 porucznika rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym do 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich im. Stefana Batorego. Pracował jako urzędnik w Szefostwie Budownictwa DOK III w Grodnie. Bierze udział w kampanii wrześniowej jako płatnik macierzystego 81. Pułku. Po rozbiciu pułku w dniu 12.09.1939 w lesie Przysucha k. Opoczna, uniknąwszy niewoli przedostaje się do Knyszyna. Po zajęciu Białostocczyzny przez Niemców w 1941 przystąpił do konspiracji. Był organizatorem i dowódcą knyszyńskiej placówki ZWZ-AK i był nim przez cały okres okupacji niemieckiej. Od września 1944 pełnił funkcję kwatermistrza w Obwodzie AK Powiat Białystok. Od lutego do kwietnia 1945 pełnił funkcję drugiego zastępcy dowódcy Obwodu AKO Białystok Powiat, a od kwietnia do września 1945 pełnił funkcję pierwszego zastępcy. Rozkazem nr 319 z dn. 01.06.1945 roku Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj został awansowany do stopnia kapitana. Po wejściu okręgu AKO Białystok w struktury utworzonego WiN-u zostaje dowódcą Obwodu WiN Powiatu Białystok w okresie wrzesień-październik 1945. Pod koniec grudnia 1945 zostaje przeniesiony na stanowisko dowódcy Suwalsko-Augustowskiego Obwodu WiN. Na tym stanowisku ,,porządkuje” straty w strukturach organizacji odniesione w wyniku Obławy Augustowskiej, prowadzi aktywną walkę z bandytyzmem. W czerwcu 1946 roku udaje się do Białegostoku na naradę z kierownictwem WiN Białystok na którą nie dociera. Zostaje po drodze skrytobójczo zamordowany. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. 18 września 2017 roku na wniosek Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta otrzymuje pośmiertny awans na stopień majora.

Więcej informacji
Autor wpisu
Kornel Tomasz Wierzba - Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze "Podziemie"

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.