Wiktor Leszko

Pseudonim
Stefan, Czarny, Jarosław, Witold
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
22.05.1915, Władywostok, s. Jana i Józefy
Data i miejsce śmierci
07.02.1985, Wrocław
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO, WiN
Miejsce pochówku
Bielsk Podlaski, cmentarz powiatowy (stary), grób rodzinny (Ambrożewicz, Leszko)
Przebieg służby

Wziął udział w wojnie obronnej 1939; od 1940 działał w obwodzie Biała Podlaska (ps. “Stefan”). W 1942 skierowany do obwodu Bielsk Podlaski na zastępcę komendanta. W 1944 skierowany do obwodu Wysokie Mazowieckie na stanowisko komendanta. W 1947 zgodnie z rozkazem (wraz z częścią swoich podkomendnych) ujawnił się; w 1949 aresztowany przez UB, skazany na 12 lat więzienia.

Więcej informacji

K. Krajewski, T. Łubaszewski – Kazimierz Kamieński „Huzar” ostatni podlaski komendant 6. Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze 1939–1952.

Autor wpisu
Zdzisław Ambrożewicz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.