Stefan Lenczewski

Pseudonim
Trzask
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1902, Rzędziany
Data i miejsce śmierci
5 listopada 1945
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Prawdopodobnie służbę wojskową w przedwojennej armii polskiej odbył w 10 Pułku Ułanów. Brak informacji o udziale w kampanii wrześniowej. W konspiracji od lipca 1942 w Narodowej Organizacji Wojskowej. Pełnił w niej odpowiedzialne funkcje, m.in. jesienią 1943 rozkazem Komendy Okręgu „Cyryl” (białostockiego) NOW objął funkcję zastępcy komendanta Obwodu I w Komendzie Powiatu o krypt. „Tomasz” (Wysokie Mazowieckie). W kwietniu 1944 został szefem Wydziału I (organizacyjnego) w Komendzie Powiatu Wysokie Mazowieckie, a pod koniec 1944 p.o. Komendanta Powiatu. 25 maja 1945 rozkazem Komendy Okręgu „Chrobry” NZW („Rozkaz nr 1629”), został szefem Wydziału I Komendy Okręgu i awansowany do stopnia st. sierżanta. Rozkazem Komendanta Powiatu „Mazur” NZW z dnia 26 czerwca 1945 został zastępcą dowódcy powiatowego tej organizacji. 23 sierpnia awansowany przez Komendanta Okręgu do stopnia podporucznika czasu wojny, we wrześniu objął dowództwo Komendy Powiatu Wysokie Mazowieckie. Za ofiarność i ideowość został odznaczony przez Komendę Główną NZW Krzyżem Walecznych („Rozkaz KG NZW nr. 206/45 z dn. 15.05.1945 r.”) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (4 lipca 1945). „Trzask” nie stronił również od osobistego udziału w akcjach zbrojnych. Podczas jednej z nich, w Tykocinie, został ranny w nogi i zmuszony do rekonwalescencji na niewielkiej wyspie („grądzie”) na rzece Narew między wsiami Rzędziany a Pańki. Tam 5 listopada 1945 osaczyła go obława NKWD i UB. Po krótkiej walce, nie chcąc wpaść żywym w ręce wroga, popełnił samobójstwo. Według relacji świadka funkcjonariusze „resortu” wrzucili zwłoki poległego do kloacznego dołu znajdującego się na dziedzińcu PUBP Wysokie Mazowieckie. Szczątki podporucznika „Trzaska” do dzisiejszego dnia spoczywają w nieznanym miejscu

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.