Tomasz Lemiesz

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
25.12. 1922 Randow (Niemcy), Franciszek i Marianna z domu Ignaszewska,
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Do 1924 roku rodzina mieszka w Randow (Niemcy). W 1924 rodzina zamieszkała w Wieluniu, a w 1937 we wsi Szołtany gm. Sejwy pow. Suwałki. W marcu 1940 wywieziony na przymusowe roboty na teren pow. Gołdap. W kwietniu 1944, w związku ze śmiercią brata prowadzącego gospodarstwo w Szołtanach (zabity przez litewską bandę rabunkową), Niemcy pozwolili mu na powrót. W 1947 objął gospodarstwo we wsi Grodzisko gm. Banie Mazurskie pow. Węgorzewo. Od kwietnia 1951 udzielał pomocy partyzantom Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna w postaci wyżywienia i zakwaterowania, ponadto przechowywał maszynę do pisania i papier należące do oddziału a jego żona szyła partyzantom koszule i kalesony, za co otrzymała materiał na sukienkę. Zatrzymany i aresztowany 12.04.1952. Wyrokiem WSR w Olsztynie skazany 16.07.1952 na 6 lat pozbawienia wolności. Zgromadzenie Sędziów NSW w Warszawie na wniosek prokuratora uznającego karę za niewspółmiernie niską w stosunku do popełnionych czynów, 13.01.1953 przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. WSR w Olsztynie 19.02.1953 skazał go na 9 lat pozbawienia wolności. W sierpniu 1953 stwierdzono u niego początki gruźlicy, ale nie zezwolono na udzielenie przerwy w karze. Zwolniony warunkowo 18.04.1955 ze względu na ciężki stan zdrowia w związku z zaawansowaną gruźlicą.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.